Оценяване на хотелите - хит в Европа. А у нас?

четвъртък, 20 март 2008 г.

Оценяване на хотелите - хит в Европа. А у нас?

Сайтовете за коментари и оценки за хотели в Европа стават все по-популярни. През 2006 в най-популярния сайт за хотелски оценки Холидейчек са оценени над 160 000 места за настаняване по света, а през 2007 броя на коментарите почти се е утроил се казва в проучване на Spiegel.de

Оценките и коментарите играят все по-голяма роля за информираността на почиващите сочи изследването. Доверието в подобни портали също нараства, тъй като чрез тях човек може да добие реална представа за нивото на обслужване и условията в хотелите от вече посетили ги туристи. Разбира се има и коментари с цел реклама или субективни с оглед на нелоялна конкуренция, но в голяма част от мненията оценките са обективни. Затова спомагат специални филтри и голяма група от проверяващи хора, които преценяват обективността на изказаните мнения.

В България подобна тенденция също се наблюдава, като все повече хора споделят впечатленията си по форуми на туристическа тематика. Единственият български аналог предлагащ подобни услуги е коментарният сайт За Хотелите. В страницата до момента са публикувани над 1500 коментара за български хотели, като броят им стремително расте и по този начин спомага за информираността на почиващите у нас.

Проучването на Spiegel.de посочва, че подобни страници са не само от полза на почиващите, а и на хотелиерите. След популяризирането им все повече хотелиери в Европа се допитват до мнението на хората, като по този начин се спомага за вдигане качеството на услугата.


Няма коментари: